Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Informacijos mainų centras > Aktuali informacija degalų tiekėjams (atnaujinta 2021-03-30)

 

Aktuali informacija degalų tiekėjams (atnaujinta 2021-03-30)

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-203, tiekėjai, kurie rinkai tiekia degalus ar energiją, kasmet iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 30 d., pradedant nuo 2019 metų, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai vertintojų patvirtintas praėjusių kalendorinių metų kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio energijos vienetui ataskaitas.

 

Europos Komisijos patvirtinta kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų ŠESD kiekio ataskaitos elektroninė forma
(lietuvių kalba)

 

Europos Komisijos patvirtinta kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų ŠESD kiekio ataskaitos elektroninė forma
(anglų kalba)