Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Veikla

 

Veikla

Pirmoji iniciatyva pažaboti klimato kaitą parodyta 1992 metais Niujorke, kada buvo priimta Jungtinių Tautų Bendroji klimato kaitos konvencija (JTBKKK). Pagrindinis šios Konvencijos tikslas – stabilizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentraciją atmosferos tokiame lygyje, kuriame pavojingas antropogeninis poveikis nesutrikdo klimato kaitos sistemos. JTBKKK buvo pasirašyta Jungtinių Tautų Aplinkos Apsaugos ir plėtros konferencijoje Rio de Žaneire 1992 metais. Lietuvos Respublika, kartu su kitomis 154 šalimis, konvenciją pasirašė, o 1995 m. vasario 23 dieną Lietuvos Respublikos Seimas ją ratifikavo.


Lietuvos Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo iki 2012 metų nacionalinėje strategijoje (Strategija), įtvirtintas pagrindinis tikslas – nuo 2008 iki 2012 m. užtikrinti, kad išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų 8 procentais mažesnis, palyginti su 1990-aisias (baziniais pagal Kioto protokolą numatytus įsipareigojimus metais).

Iki 2020 metų turi būti įgyvendinti nacionaliniai strateginiai tikslai energetikos, transporto, žemės ūkio ir kituose sektoriuose ir pasiekta, kad išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų sumažintas bent 20 procentų, palyginti su 1990 metais.

 

2020-01-31

Klimato kaitos skyriaus nuostatai

 

Vykdyti projektai

 

Kaip mes galime sumažinti poveikį klimato kaitai

 

2019-11-04

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos