Informacijos mainų centras

 

Informacija Orlaivių naudotojams

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos

 

ŠESD stebėsenos planai

 
 

Lietuvoje taikomos kuro grynosios šiluminės vertės ir išmetamų teršalų faktoriai

Kuro grynosios šiluminės vertės ir išmetamų teršalų faktoriai atitinka pateiktus 2021 m. Nacionalinėje ŠESD apskaitos ataskaitoje.

Parengta Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozių, klimato kaitos politikos ir priemonių ataskaita

Europos Komisijai pateikta Lietuvos ŠESD kiekio prognozių, klimato kaitos politikos ir priemonių ataskaita. Kviečiame susipažinti su pagrindiniais ataskaitos faktais šiame informaciniame lape:

 

Parsisiųsti

Ataskaitos

Nacionalinėje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio apskaitos ataskaitoje pateikiama informacija apie tiesiogiai (CO2, CH4, N2O, HFC, SF6 ir NF3) ir netiesiogiai (CO, NOx, NMLOJ, SO2) Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija). Lietuvoje 2019 m. į atmosferą buvo išmesta 20,4 mln. t CO2 ekv. ŠESD - apie 1 proc. daugiau nei 2018 m.