Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Informacijos mainų centras > Veiklos vykdytojų informacija

 

Veiklos vykdytojų informacija

Nepriklausomų vertintojų sąrašas (žemiau pateiktoje nuorodoje pateikiamas ES nacionalinių akreditacijos biurų sąrašas ir nuorodos į jų oficialų puslapį, kuriame nurodomi akredituoti nepriklausomi vertintojai):

https://european-accreditation.org/national-accreditation-bodies-having-successfully-undergone-peer-evaluation-by-ea/


Lietuvos aplinkos projektų valdymo agentūros duomenys apie Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro dalyje registruotus nepriklausomus vertintojus:

https://www.apva.lt/sajungos-siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-registras/informacija-apie-tikrintojus/

 

 

Elektroninės duomenų teikimo formos:

Metinis išmetamųjų ŠESD stebėsenos planas Parsisiųsti
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ataskaita
Parsisiųsti
ES ATLPS 4 etapo veiklos lygio duomenų ataskaita Parsisiųsti

 

 

Nepagrįstai didelių išlaidų nustatymo forma (anglų kalba):

Nepagrįstai didelių išlaidų skaičiuoklė

 

 

Išmetamųjų ŠESD stebėsenos planų ir ataskaitų rengimo gairės:

Bendrosios įrenginių gairės
Parsisiųsti
Biomasės aspektai ES ATLPS Parsisiųsti
Neapibrėžties vertinimo gairės Parsisiųsti
Ėminių ėmimo ir tyrimo gairės Parsisiųsti
Duomenų srauto valdymo veikla ir kontrolės sistema Parsisiųsti

 

 

Veiklos vykdytojų ŠESD ataskaitų suvestinės:

2020 m. ŠESD suvestinė
2019 m. ŠESD suvestinė
2018 m. ŠESD suvestinė
2017 m. ŠESD suvestinė
2016 m. ŠESD suvestinė
2015 m. ŠESD suvestinė
2014 m. ŠESD suvestinė
2013 m. ŠESD suvestinė
2012 m. ŠESD suvestinė
2011 m. ŠESD suvestinė
2010 m. ŠESD suvestinė
2009 m. ŠESD suvestinė
2008 m. ŠESD suvestinė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos vykdytojų metinių išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitos

2020 m. ŠESD ataskaitos
2019 m. ŠESD ataskaitos
2018 m. ŠESD ataskaitos
2017 m. ŠESD ataskaitos
2016 m. ŠESD ataskaitos
2015 m. ŠESD ataskaitos
2014 m. ŠESD ataskaitos