Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Informacijos mainų centras > Lietuvoje taikomos kuro grynosios šiluminės vertės ir išmetamų teršalų faktoriai

 

Lietuvoje taikomos kuro grynosios šiluminės vertės ir išmetamų teršalų faktoriai

Kuro grynosios šiluminės vertės ir išmetamų teršalų faktoriai atitinka pateiktus 2021 m. Nacionalinėje ŠESD apskaitos ataskaitoje.

 

Kuro rūšis

Grynoji šiluminė vertė, GJ/t

CO2 išmetamų teršalų faktorius, t/TJ

Skystasis kuras

 

 

Kūrenimui skirti ir kiti gazoliai

42,91

72,80

Skystasis kuras (mazutas), turintis mažiau kaip 1% sieros

39,77

78,40

Skystasis kuras (mazutas), turintis 1% ir daugiau sieros

39,14

78,40

Suskystintos naftos dujos

45,75

66,81

Skalūnų alyva ir kiti distiliatai

39,01

76,60

Žalia nafta

42,03

77,74

Naftos koksas

32,65

94,06

Kelių transporto dyzelinas

42,86

72,80

Automobilių benzinas

43,95

70,13

Kietasis kuras

 

 

Koksas ir puskoksis

29,30

109,11

Kitos bituminės akmens anglys

25,12

95,10

Antracitas

25,12

106,55

Subbituminės akmens anglys

22,69

96,10

Lignitas arba rusvosios anglys

14,65

101,0

Durpės kurui

11,72

104,34

Durpių briketai

15,91

104,34

Dujinis kuras

 

 

Gamtinės dujos, MWh

3,24*

55,59

Biokuras

 

 

Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos

-

101,34

Kitas kietasis biokuras (žemės ūkio atliekos)

14,65

103,69

Bioetanolis

27,0

70,80

Biodyzelinas - metilo (etilo) esteris

37,0

75,81

Biodujos, 1000 m3

20,0**

58,45

Medžio anglys

30,80

109,9

Atliekos

 

 

Pramoninės atliekos (neatsinaujinančios)

10,40

-

Pramoninės atliekos (atsinaujinančios)

9,67

109,03

Komunalinės atliekos (neatsinaujinančios)

10,22

111,65

Komunalinės atliekos (atsinaujinančios)

10,25

109,03

 

*Nuo 2016 m. gamtinių dujų kiekis šalies kuro ir energijos balanse apskaičiuojamas GWh naudojant viršutinį šilumingumą. Gamtinių dujų kiekis, išreikštas GWh, paremtas viršutiniu šilumingumu, o išreikštas GJ - žemutiniu šilumingumu. Žemutinis gamtinių dujų šilumingumas (pateiktas Lietuvos statistikos departamento) yra 3,24 GJ/MWh (kaip nurodyta lentelėje). Remiantis istoriniais gamtinių dujų, patiektų Lietuvai, duomenimis, jų vidutinis savitasis šilumingumas buvo 10,4 MWh/1000 m3. Atsižvelgiant į šią reikšmę, gamtinių dujų savitasis šilumingumas, išreikštas GJ/1000 m3, yra lygus 33,696 GJ/1000 m3.

**Ši GŠV reikšmė išreikšta GJ/1000 m3.