Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA DEGALŲ IR ENERGIJOS BŪVIO CIKLO METU IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO ENERGIJOS VIENETUI ATASKAITA

 

EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA DEGALŲ IR ENERGIJOS BŪVIO CIKLO METU IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO ENERGIJOS VIENETUI ATASKAITA

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-203, tiekėjai, tiekiantys rinkai degalus ar energiją, kasmet iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 30 d., pradedant nuo 2019 m., teikia Aplinkos apsaugos agentūrai vertintojų patvirtintas praėjusių kalendorinių metų kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio energijos vienetui ataskaitas. Aplinkos apsaugos agentūra apibendrinusi gautus duomenis 2019 m. gruodžio 18 d. juos pateikė Europos Komisijai.

 

Degalų ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų energijos vienetui ataskaita

 

Kitų šalių ataskaitas galima rasti tinklalapyje https://cdr.eionet.europa.eu/.