Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Ataskaitos

 

Ataskaitos

Nacionalinėje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio apskaitos ataskaitoje pateikiama informacija apie tiesiogiai (CO2, CH4, N2O, HFC, SF6 ir NF3) ir netiesiogiai (CO, NOx, NMLOJ, SO2) Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija). Lietuvoje 2019 m. į atmosferą buvo išmesta 20,4 mln. t CO2 ekv. ŠESD - apie 1 proc. daugiau nei 2018 m.

 

 

Nacionalinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaita:

Ataskaitos teikimo metai
Nuoroda į ataskaitą (anglų kalba)
Ataskaitos priedai (anglų kalba) ŠESD tendencijos (lietuvių kalba) Duomenys (lietuvių kalba)
2012 m. Parsisiųsti   Parsisiųsti  
2013 m. Parsisiųsti   Parsisiųsti  
2014 m.

Parsisiųsti ataskaitą

Parsisiųsti priedus Parsisiųsti  
2015 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus Parsisiųsti  
2016 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus Parsisiųsti  
2017 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus Parsisiųsti  
2018 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus Parsisiųsti  
2019 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus Parsisiųsti Parsisiųsti
2020 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus Parsisiųsti Parsisiųsti
2021 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus   Parsisiųsti


Lietuvos ŠESD kiekio prognozių, klimato kaitos politikos ir priemonių ataskaita:

Ataskaitos teikimo metai
Nuoroda į ataskaitą (anglų kalba)
Informacinis lapas (lietuvių kalba)
2021 m. Parsisiųsti Parsisiųsti

 

2020-12-21

Metodikos